Input:

106/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o platech členů Prozatímního Národního shromáždění, platné do 30.11.1954 Archiv

č. 106/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o platech členů Prozatímního Národního shromáždění, platné do 30.11.1954
[zrušeno č. 62/1954 Sb.]
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 23. října 1945
o platech členů Prozatímního Národního shromáždění.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1) Členové Prozatímního Národního shromáždění mají stálý měsíční plat 12 000,- Kčs, a to počínajíc prvním dnem měsíce, v němž vykonali slib nařízený ustanovením § 22 ústavní listiny, a končíc posledním dnem měsíce, v němž jejich mandát zanikl.
(2) Místopředsedům Prozatímního Národního shromáždění přísluší přídavek 2 000,- Kčs měsíčně, nepodrobený dani důchodové, a činovní přídavek 2 000,- Kčs měsíčně.
§ 2.
Předseda Prozatímního Národního shromáždění má vedle platu,