Input:

103/1947 Sb., Zákon, kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 103/1947 Sb., Zákon, kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou, platné do 31.12.1965
[zrušeno č. 65/1965 Sb.]
ZÁKON
ze dne 29. května 1947,
kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Živnost foukače technického skla se prohlašuje za řemeslnou s obmezními vytčeními v § 1, odst. 5 živnostenského řádu (živnostenského zákona).
§ 2
Od průkazu způsobilosti pro živnosti řemeslné jinak předepsaného (§ 14 živnostenského řádu, § 15 živnostenského zákona) jest