Input:

103/1946 Sb., Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců Garance

č. 103/1946 Sb., Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců
ZÁKON
ze dne 12. dubna 1946,
o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Soudcům, soudcovským čekatelům a konceptním úředníkům justiční správy, kteří mají podle § 4 zákona o organisaci soudů ze dne 27. listopadu 1896, čís. 217 ř.z., způsobilost k úřadu soudcovskému a jsou ustanoveni u některého soudu anebo justičního úřadu v činné službě, přísluší zvláštní přídavek měsíčně 700,- Kčs, splatný se služným.
(2) Zaměstnancům účetní,