Input:

100/1946 Sb., Zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty, platné do 6.5.1953 Archiv

č. 100/1946 Sb., Zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty, platné do 6.5.1953
[zrušeno č. 31/1953 Sb.]
ZÁKON
ze dne 9. dubna 1946,
kterým se zřizují pedagogické fakulty.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Při všech universitách v zemích českých a na Slovensku se zřizují pedagogické fakulty (§ 1 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 132 Sb., o vzdělání učitelstva).
(2) Jejich úkolem je pěstovati vědy pedagogické a vzdělávati v těchto vědách kandidáty učitelství škol všech stupňů a druhů kromě škol vysokých. Pedagogické fakulty poskytují svým posluchačům vzdělání i v jiných oborech, které stanoví ministr školství a osvěty, na Slovensku v dohodě s povereníkem školstva a osvety.
§ 2.
Vláda se zmocňuje, aby nařízením zřizovala pobočky pedagogických fakult mimo sídla universit.
§ 3.