Input:

10/1945 Sb., Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin Garance

č. 10/1945 Sb., Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin
Vládní nařízení
ze dne 25. května 1945,
kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 138, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936. č. 131 Sb., o obraně státu :
§ 1.
(1) Ministr výživy se zmocňuje, aby k zajištění výživy obyvatelstva Československé republiky činil dohodě se zúčastněnými ministry veškerá nutná opatření, týkající se výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin, zejména řídil podchycení výrobků původu rostlinného a živočišného sloužící výživě, určoval výrobky, které možno odebírati jen na odběrní doklady, stanovoval pro jednotlivá