Input:

1/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví některé další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 1/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví některé další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, platné do 16.5.1954
[zrušeno č. 35/1949 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. ledna 1949,
jímž se stanoví některé další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
Počínajíc dnem 20. ledna 1949 obstarávají referáty krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci, zřízené vládním nařízením ze dne 28. prosince 1948, č. 300 Sb., tyto další úkoly krajské správy, které dosud obstarávaly zemské národní výbory, na Slovensku pak působnost téhož druhu, kterou tam dosud vykonávalo pověřenectvo vnitra:
1. Vyřizují věci organisace podřízených národních výborů;
2. vyřizují všeobecné záležitosti svazků lidové správy, jejich podniků, ústavů a zařízení, pokud nepatří do jiných referátů, věci znaků a vlajek svazků lidové správy a věci čestného občanství;
3. vyřizují záležitosti členů podřízených národních výborů a komisí vyplývajících z jejich funkce a věci odpovědnosti za její výkon;
4. obstarávají věci