Input:

R 95/1958; Garance

č. 95/1958 Sb. rozh. obč.
Třídní hledisko při rozhodování o přiznání osvobození od poplatků a záloh.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 18. dubna 1958, 5 Co 188/58.)
Lidový soud v Plzni zamítl návrh navrhovateľky na povolení osvobození od soudních poplatků a záloh a ustanovení zástupce podle § 142 o. s. ř. pro řízení o rozdělení spoluvlastnictví k různému zařízení opatřenému podle tvrzení navrhovatelky v době trvání jejího manželství s odpůrcem společně.
Krajský soud rozhodnutí soudu prvé stolice potvrdil.
Odůvodnění:
V souzené věci nejde o jednoduchou právní věc a hájení práv a zájmů navrhovatelky v tomto řízení by vyžadovalo zastoupení osobou práva znalou. Tato skutečnost sama o sobě však nestačí k povolení osvobozeni od soudních poplatků a záloh a ustanovení zástupce. Povolení osvobození i ustanovení zástupce nutně předpokládá podle §§ 140 a 142 o. s. ř. splnění zákonného předpokladu, že účastník řízení nemůže náklady tohoto řízení uhradit bez ohro- K; žení potřebné výživy vlastní a výživy osob, kterým má podle zákona poskytovat úhradu na osobní potřeby. Jestliže se přihlíží jen k nynějšímu průměrnému výdělku navrhovatelky ve výši 970 Kčs měsíčně a k její povinnosti starat se o nezletilého syna, který má 150 Kčs měsíčně vlastního příjmu a na kterého má jeho otec přispívat částkou 280 Kčs měsíčně, byly by splněny zákonné podmínky pro povolení osvobození stejně jako pro ustanovení zástupce pro řízení o rozdělení společného majetku.
Avšak hospodářské poměry navrhovatelky