Input:

R 93/1951 (tr.); Garance

č. 93/1951 Sb. rozh. tr.
Ochrannou výchovu podie § 71 tr. zák. nelze nařídit, ani nelze již začínat s jejím výkonem, jestliže mladistvý dosáhne dříve osmnácti let. Přes tento vek možno podle § 73 odst. 1 věty druhé tr. zák. prodloužit jen ochrannou výchovu dříve již započatou.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 19. března 1951, 1 Tk 31/51.)
Okresní soud trestní v Brně uznal mladistvého obviněného vinným trestným činem krádeže podle § 247 tr. zák. a pokusem trestného činu opuštění republiky podle §§ 5, 95 tr. zák. a uložil mu nepodmíněný trest odnětí svobody.
Krajský soud zamítl odvolání okresního prokurátora, který rozsudku vytýkal, že nebyla nařízena ochranná výchova podle § 71 tr. zák.
Z důvodů:
Okresní soud nenařídil ochrannou výchovu s poukazem na to, že obviněný dosáhne zletilosti dříve, než bude mít odpykán trest na svobodě, který mu vyměřil. Ostatně se otec obviněného zavázal, že na něj bude přísněji dohlížet a že zařídí, aby nastoupil zaměstnání spolu s ním ve slévárně.
Okresní prokurátor navrhuje, aby ochranná výchova byla přesto nařízena, při čemž poukazuje na vady v povaze a nedostatky výchovy mladistvého, jak provedeným trestním řízením vyšly najevo, i na neúčinnost trestu za jiný čin, který již před souzeným trestným činem byl vykonán. Stran věku upozorňuje odvolání na ustanovení § 73 odst. 1 věty druhé tr. zák., které připouští prodloužení ochranné výchovy až do dovršeného dvacátého roku chovancova věku.
Odvolací soud však souhlasí s názorem okresního soudu, pokud tento považoval v souzeném případě už věk obviněného ve srovnání s trváním uloženého trestu odnětí svobody za překážku pro nařízení ochranné výchovy.
Ochranná výchova podle § 73 odst. 1 tr. zák. potrvá, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do dovršeného osmnáctého roku. Z tohoto ustanovení plyne jasně, že ochrannou výchovu možno nařídit jen u osoby mladší osmnácti