Input:

R 8/1951 (tr.); Garance

č. 8/1951 Sb. rozh. tr.
Poškodenie národného majetku z nedbalosti podľa § 246 tr. zák. Otázku, či ide o škodu nie nepatrnú, treba riešiť vždy podľa všetkých okoľností prípadu.
(Rozhodnutie Okresného súdu v Košiciach zo 29. septembra 1950, T V 332/50.)
Obvinený roľnícky syn sa ujal ako traktoristov spolujazdec z ochoty riadenia traktoru patriaceho traktorovej stanici. Stroj neovládol a narazil s ním na strom. Nárazom bola odtrhnutá zadná čiastka a pokryvená predná čiastka obelu a tým spôsobená traktorovej stanici škoda 8000 KČs.
Okresný súd uznal obvineného vinným trestným činom poškodenia národného majetku z nedbalosti podľa § 246 tr. zák. .
Z dôvodov:
Obvinený sa ujal riadenia traktoru s vlečkou, hoci vedel, že riadenie neovláda. Už v tom je jeho nedbalosť vo smysle § 3 ods. 2 tr. zák., lebo si mohol uvedomiť, že dôsledkom jeho nedostatočnej znalosti riadenia môže dôjsť k tomu, že stroj v jazde neovládne a že dôjde k nehode, ako sa aj skutočne stalo. Obvinený tiež vedel, že traktor je časťou strojného zariadenia traktorovej stanice a že je teda národným majetkom.
Pracovný plán traktorovej stanice a teda ani jej prevádzka nebola jednaním obvineného zmarená ani sťažená, okrem toho nebol obvinený zamestnancom traktorovej stanice a neporušil tak žiadnu povinnosť traktoristu. Preto neprichádza do úvahy trestný