Input:

R 78/1956; Garance

č. 78/1956 Sb. rozh. obč.
V řízení o popření otcovství zahájeném k žalobě generálního prokurátora je celé řízení osvobozeno od soudních poplatků; ani ostatní účastníci řízení neplatí tedy soudní poplatek.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 9. března 1956, 4 Co 283/56.)
Lidový soud v Pardubicích vyhověl žalobě generálního prokurátora o popřeni otcovství a žalovanému otci a matce dítěte uložil, aby zaplatili soudní poplatek 100 Kčs.
Krajský soud vyhověl stížnosti generálního prokurátora směřující jen proti výroku lidového soudu o zaplacení soudního poplatku a výrok, kterým bylo uloženo rodičům dítěte zaplatit soudní poplatek, zrušil.
Odůvodnění:
Lidový soud opírá povinnost žalovaných k zaplacení soudního poplatku o odstavec 3 § 4 zák. č. 173/1950 Sb. o soudních poplatcích. V odůvodnění napadeného rozsudku soud sice výslovně uvedený odstavec neuvádí a cituje pouze všeobecně § 4 zák. č. 173/1950 Sb., z dalšího obsahu odůvodnění je však patrno, že měl právě na mysli odstavec 3 § 4 zák. cit., když uvádí, že „poplatek platí žalovaná strana, když soud žalobě vyhoví“. Z toho je zřejmé, že prokurátora v řízení pokládá za účastníka, který požívá zákonného osobního osvobození od poplatků a jestliže týž vystoupil jako žalobce a jeho žalobě bylo vyhověno, má za to,