Input:

R 70/1955 (tr.); Garance

č. 70/1955 Sb. rozh. tr.
Jestliže soud nesprávně vyložil ustanoveni vyhlášky uveřejněné v Úředním listě Československé republiky, není to důvodem obnovy trestního stíhání. Jde tu o nesprávné právní posouzení, jež jako porušení zákona může být důvodem k stížnosti pro porušeni zákona podle § 216 tr. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 28. ledna 1955, 3 To 29/55.)
Obviněný byl rozsudkem lidového soudu trestního v Ostravě zproštěn žaloby pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 222 odst. 1 tr. zák., který podle tvrzení žaloby spáchal tím, že se na parkovišti autobusů ČSAD jako řidič rozjížděl s autobusem, aniž byly zavřeny dveře autobusu, čímž umožnil, aby jeden z cestujících za jízdy z vozidla vystupoval, což se stalo právě ve chvíli, kdy se dveře autobusu dodatečně přivřely. Tím byl vystupující dveřmi zachycen za pravou ruku, následkem čehož ztratil rovnováhu, byl stržen pod autobus, tímto přejet a smrtelně zraněn. Rozsudek ten se stal pravomocným.
Lidový soud trestní v Ostravě zamítl návrh okresního prokurátora na obnovu trestního stíhání. Svoje rozhodnutí odůvodnil lidový soud tím, že okresní prokurátor navrhl důkaz svědeckým výslechem krajského provozního referenta ČSAD. Navržený svědek, slyšený již okresním prokurátorem, ve své výpovědi však neuvedl žádné skutkové okolnosti, nýbrž poukázal pouze na příslušná ustanovení vyhlášky ministerstva národní bezpečnosti č. 196 a 197/1953 Ú. l., jimiž byl obviněný povinen se řídit při výkonu své služby řidiče. Výpověď krajského provozního referenta ČSAD nesplňuje proto podmínky obnovy ve smyslu § 220 odst. 2 písm. a) tr. ř. Tento důkaz nepřináší totiž nové skutečnosti, které by měnily skutkové zjištění učiněné soudem při hlavním líčení. Otázka, zda soud při hodnocení viny obviněného vzal v úvahu příslušné předpisy, není otázkou, která by mohla být řešena obnovou trestního stíhání, neboť tento opravný prostředek ve smyslu § 220 odst. 2 písm. a) tr. ř. má na mysli odstranění vad skutkových zjištění, které vznikly tím, že v době rozhodování