Input:

R 7/1951 (tr.); Garance

č. 7/1951 Sb. rozh. tr.
O pletichy proti znárodnění (§ 23 odst. 1 zák. č. 121/1948 Sb., o znárodnění ve stavebnictví) jde, jestliže majitel znárodněného podniku zatajil, že auto, které před znárodněním prodal, mělo dále podniku sloužit a že podnik je potřeboval.
I když šlo jen o předstíraný prodej, tvoří zamlčení těchto skutečností o vztazích auta k podniku pletichy ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 12. října 1950, Tz I 218/50.)
Okresní soud v Opavě uznal sice obviněného vinným zločinem pletich proti znárodnění podle § 23 odst. 1 zák. č. 121/1948 Sb., zprostil ho však ve směru této skutkové podstaty pro nedostatek důkazů od dalšího fakta žaloby, že obviněný úmyslně zatajil osobní automobil jako vlastnictví firmy stavitelské a že fingoval zápis o jeho domnělém prodeji své manželce v účetních dokladech firmy k datu před znárodněním.
Krajský soud v Ostravě zamítl odvolání veřejného žalobce, pokud napadá tento zprošťující výrok. Odvolací soud uvedl zejména, že nelze spatřovat pletichy proti znárodnění v tom, že obviněný žádal o vynětí auta ze znárodnění, jelikož patří jeho manželce.
Nejvyšší soud vyhověl stížností pro zachování zákona podané generálním prokurátorem, zrušil rozsudek odvolacího soudu, pokud jím bylo odvolání veřejného žalobce v uvedeném směru zamítnuto, a vrátil věc odvolacímu soudu, aby o odvolání znovu jednal a rozhodl. Nejvyšší soud nejprve dovodil, že je vadný skutkový závěr, že obviněný své manželce auto pred znárodněním prodal a že zápis o tom v obchodních knihách firmy byl proveden ještě před znárodněním. Nejvyšší soud přitom upozornil zejména též na skutečnost, že zákon č. 121/1948 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1948 a že již ze sledu veřejných událostí bylo patrno, že dojde k dalšímu znárodnění, a že soukromí podnikatelé se tehdy snažili nejrůznějšími způsoby o únik majetkových hodnot všeho druhu z podniků. Po právní stránce pak uvedl nejvyšší soud
v důvodech:
Soudy porušily zákon v ustanovení § 23 odst. 1 zák. č. 121/1948 Sb., když