Input:

č. 61/1956 Sb. rozh. obč., Garance

č. 61/1956 Sb. rozh. obč.
K nařízení likvidace dědictví je podle § 601 odst. 2 o. s. ř. ve znění § 15 odst. 2 zák. č. 52/1954 Sb., kterým se rozšiřuje působnost státního notářství, příslušným soud a nikoli státní notářství, které dědictví projednává.
(Rozhodnutí krajského soudu v Čes. Budějovicích z 15. prosince 1955, 6 Co 1047/55.)
Státní notářství ve Vodňanech vyhovělo návrhu dědice na provedení exekuční likvidace pro předlužení dědictví s tím, že po právní moci usnesení bude spis předložen lidovému soudu ve Vodňanech jako soudu příslušnému k provedení likvidace.
Krajský soud zrušil toto usnesení a uložil státnímu notářství, aby postupovalo podle zákona.
Odůvodnění:
K nařízení likvidace