Input:

R 61/1951 (tr.); Garance

č. 61/1951 Sb. rozh. tr.
Ustanovenie § 54 ods. 1 písm. a) tr. zák. o prepadnutí veci nemôže byť použité u trestných činov, ktoré sú spáchané z nedbanlivosti.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 27. decembra 1950, To VI 1349/50.)
Obvinený šofér z povolania, ktorý bol aj majiteľom dodávkového auta, riadil svoje vozidlo tak rýchle a neopatrne, že zavinil srážku s vozom elektrickej pouličnej dráhy, a to za takých okolností, že tým obvinený porušil dôležitú povinnosť svojho povolania. Pritom bol jeden cestujúci, ktorý stál na predných schodkoch električky, sražený na zem a utrpel ťažké zranenie.
Okresný súd v Bratislave uznal obvineného vinným trestným činom ublíženia na zdraví z nedbanlivosti podľa § 222 ods. 2 tr. zák., vymeral mu nepodmienečný trest odňatia slobody a vyhlásil podľa § 55 ods. 1 písm. a) tr. zák. jeho dodávkové auto za prepadnuté.
Krajský súd vyhovel odvolaniu obvineného vo smere výroku o prepadnutí dodávkového auta, rozsudok v tomto výroku zrušil a tento výrok z rozsudku vypustil.
Z dôvodov:
Odvolanie právom vytýka, že okresný súd pochybil, keď vyhlásil dodávkové auto obvineného za prepadnuté podľa § 55 ods. 1 písm. a) tr. zák.
Podľa tohto ustanovenia „súd zpravidla vyhlási za prepadnutú vec, ktorá bola