Input:

R 60/1951; Garance

č. 60/1951 Sb. rozh. obč.
I proti rozhodnutí, jímž rekursní soud zrušil rozhodnutí soudu prvé stolice, vydané ve věci, a uložil mu, aby o věci dále jednal a znovu rozhodl, lze podat stížnost pro porušení zákona.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 9. ledna 1951, Cz I 94/50.)
Okresní soud v Jičíně (pobočka v Příboře) rozhodl o restitučním nároku podle zák. č. 128/1946 Sb.
Krajský soud v Ostravě zrušil k rekursu navrhovatelů usnesení soudu prvé stolice a uložil mu, aby o věci dále jednal a znovu rozhodl.
Proti usnesení rekursního soudu podal generálni prokurátor stížnost pro zachování zákona podle § 55 zák. č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti. K otázce, zda je stížnost pro zachování zákona přípustná i proti zrušovacímu usnesení krajského soudu, uvedl
v důvodech:
Podle § 55 zák. č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, může generální prokurátor podat stížnost pro zachování zákona do pravomocného soudního rozhodnutí, má-li za to, že byl v řízení nebo při rozhodování porušen zákon. Rekursní soud nerozhodl ovšem ve výroku svého usnesení o věci samé, neboť jen zrušil