Input:

R 50/1956; Garance

č. 50/1956 Sb. rozh. obč.
Při změnách platu nelze výpočet částky platu podléhající exekuci podle § 535 odst. 2 o. s. ř. provést souhrnně, nýbrž podle výše platu na každý měsíc zvlášť.
Splátky na půjčku poskytnutou Státní spořitelnou na zakoupení nábytku nelze odečíst při výpočtu čistého platu dlužníka.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích zé 7. června 1955, 5 Co 582/55.)
Lidový soud v Čáslavi na návrh vymáhajícího věřitele rozhodl, že z platu dlužníkova podléhá exekuci pro vymáhanou pohledávku 65 Kčs měsíčně.
Krajský soud ke stížnosti vymáhajícího věřitele zrušil usnesení lidového soudu a uložil mu, aby ve věci dále jednal a znovu rozhodl.
Odůvodnění:
Lidový soud pochybil, když ve svém rozhodnutí stanovil částku podléhající exekuci jednotnou částkou, aniž by přihlédl k tomu, že dlužníkův příjem v období, pro které exekuce byla povolena a pro které určuje částku platu podléhající exekuci, nebyl stejný.
Zabavení je vykonáno podle § 537 odst. 2 o. s. ř. doručením usnesení poddlužníkovi a protože v tomto případě usnesení o povolení exekuce bylo poddlužníkovi doručeno dne 27. července 1954, přicházejí v úvahu měsíce srpen 1954 a následující. Neměl tedy první soud paušálně rozhodnout, co z platu podléhá exekuci, ale uvést jednotlivě, ikolik v kterém měsíci počínaje srpnem 1954 a konče březnem 1955 exekuci podléhá, když návrh na určení ve smyslu § 535 o. s. ř. došel soudu dne 3. března 1955.
Přitom by nemohlo ujít prvnímu soudu, že příjem dlužníkův v srpnu a září 1954 byl podstatně jiný než v měsících následujících, kdy příjem dlužníkův jeví se