Input:

R 42/1958 (tr.); Garance

č. 42/1958 Sb. rozh. tr.
Jednočinný souběh trestných činů pohlavního zneužití podle § 239 odst. 1 tr. zák. a trestného činu pohlavního styku s osobou téhož pohlaví podle § 241 odst. 1 tr. zák. je možný. Vyloučen je však jednočinný souběh trestných činů pohlavního zneužití podle § 239 odst. 1 tr. zák. a pohlavního styku s osobou téhož pohlaví podle § 241 odst. 1 a 2 písm. a) tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 18. února 1958, 1 Tz 274/57.)
Obžalovaný několikrát ohmatával pohlavní údy několika hochů ve věku kolem patnácti let, aby se tím pohlavně ukájel.
Lidový soud v Českém Těšíně uznal obžalovaného vinným trestným činem pohlavního styku s osobou téhož pohlaví podle § 241 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového soudu a tomuto soudu nařídil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
. Generální prokurátor v stížnosti pro porušení zákona namítá, že napadeným rozsudkem byl porušen zákon v ustanoveních § 2 odst. 7 tr. ř. a § 239 odst. 1 a § 241 odst. 1 tr. zák. a vytýká, že lidový soud vyslovil mylný právní názor o nemožnosti jednočinného souběhu trestných činů pohlavního zneužití podle § 239 odst. 1 tr. zák. a pohlavního styku s osobou téhož pohlaví podle § 241 odst. 1 tr. zák. a že v důsledku svého mylného právního závěru nezjistil stáří pohlavně zneužitých chlapců.
Rozsudkem lidového soudu byl porušen zákon v rozsahu vytýkaném stížností pro porušení zákona.
V odůvodnění svého rozsudku lidový soud uvádí, že se neztotožňuje s právním názorem obžaloby, že se obžalovaný dopustil trestného činu pohlavního zneužití podle § 239 odst. 1 tr. zák. v jednočinném souběhu s trestným činem pohlavního styku s osobou téhož pohlaví podle § 241 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák., který je i podle názoru Nejvyššího soudu vyloučen. Tento právní závěr je správný. Jednočinný souběh trestných činů pohlavního zneužití podle § 239 odst. 1 tr. zák. a pohlavního styku s osobou téhož pohlaví podle § 241 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. je vyloučen, poněvadž skutečnost, že pohlavní styk s osobou téhož pohlaví byl vykonán na osobě mladší než 18 let, tj. za okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby podle § 241 odst. 2 písm. a) tr. zák. jest obsažen již ve znacích trestného činu pohlavního zneužití podle § 239 odst. 1 tr. zák., totiž že pachatel zneužil pohlavně osobu