Input:

R 35/1949; Garance

č. 35/1949 Sb. rozh. obč.
Z exekuce na plat vedené pro nárok na vyživovací rentu, která přísluší rozloučené manželce podle § 1266 obč. zák., jsou vyňaty jen částky platu uvedené v § 6 zák. č. 47/1947 Sb.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 13. května 1949, R II 75/49.)
Podle rozsudku, jímž byla rozloučené manželce přiznána proti dřívějšímu manželu vyživovací renta, povolil okresní soud v Zábřehu exekuci zabavením a přikázáním pracovního příjmu dlužníkova a uvedl ve svém usnesení, že z této exekuce jsou vyňaty částky shodující se s částkami uvedenými v § 6 zák. č. 47/1947 Sb.
Krajský soud v Olomouci nevyhověl dlužníkovu rekursu.
Z důvodů:
Napadeným usnesením povolil prvý soud zajišťovací a