Input:

R 240/1949; Garance

č. 240/1949 Sb. rozh. obč.
Sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří podle vl. nař. č. 95/1923 Sb. ve znění vyhlášek nejwššího úřadu cenového z 30. prosince 1945 č. 29 (Úř. l. I, č. 6 z roku 1946) a z 29. března 1947 č. 337 (Úř. l. I, č. 48) neplatí v řízení o opravných prostředcích proti výměrům Ústřední národní pojišťovny podle §§ 50 a násl. zák. č. 319/1948 Sb. Odměny za tyto výkony upravuje soud podle svého uvážení.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 22. června 1949, R I 25/49.)
Krajský soud v Ostravě ve sporu proti ústřední národní pojišťovně o odškodnění nemoci z povolání přiznal žalobci náklady advokátského zastoupení nižší, než jak jsou upraveny platným advokátním tarifem.
Nejvyšší soud nevyhověl žalobcovu rekursu proti výroku o útratách pojatému do rozsudku.
Z důvodů:
Po účinnosti zákona č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, rozhodují řádné soudy o opravných prostředcích do výměrů Ústřední národní pojišťovny (§ 50 uved. zák.) a pro řízení o žalobách platí