Input:

č. 191/1949 Sb. rozh. tr., Garance

č. 191/1949 Sb. rozh. tr.
Pletichy ve smyslu § 15 zákona o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami, č. 120/194S Sb., provedené po 31. prosinci 1947, jsou trestné podle tohoto zákona, třebaže k nim došlo před jeho vyhlášením (t. j. před 3. červnem 1948).
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 24. června 1949, To VII 239/49.)
Obžalovaný jako spolumajitel firmy a vedoucí její pražské filiálky odnášel v únoru a začátkem března 1948 spolu se svým švagrem z obchodních místností firmy různé zboží do svého bytu, jež pak dal ihned odnést do úschovy ke svým známým. Nevydal akčnímu výboru zaměstnanců, ani národnímu správci zřízenému národním výborem pokladní hotovost a pokladní doklady, nevedl řádně účetnictví a hleděl tak ztížit znárodnění podniku. Z vývoje situace bylo mu jasno, že k znárodnění podniku dojde.
Okresní soud trestní v Praze zprostil obžalovaného obžaloby pro zločin podle §