Input:

R 175/1950 (tr.); Garance

č. 175/1950 Sb. rozh. tr.
S hlediska trestnosti podle zákona č. 15/1947 Sb., o stíhání černého obchodu a podobných pletich, je nerozhodné, že zboží bylo – třeba neobchodníkem – opatřeno před účinností tohoto zákona, jde-li o zásoby, jež nebyly utvořeny pro krytí vlastní potřeby, nýbrž k účelům spekulačním.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 20. března 1950, Tz I 22/50.)
U obžalovaného, který není výrobcem textilního zboží ani obchodníkem v tomto oboru, bylo při domovní prohlídce nalezeno a zabaveno textilní zboží v bodové hodnotě asi 9.000 bodů, která odpovídala přídělu pro 64 spotřebitelů.
Okresní soud v Trutnově uznal obžalovaného vinným přečinem černého obchodu podle § 4 odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb., spáchaným hromaděním a zatajováním těchto textilií.
Krajský soud v Hradci Králové vyhověl odvolání obžalovaného a zprostil ho obžaloby, neboť vzhledem k tomu, že obžalovaný není ani výrobcem textilního zboží, ani obchodníkem v tomto oboru a neměl žádné zákonné povinnosti hlásit zásobu textilií nabytých již v roce 1939, měl za to, že skutková podstata trestného činu podle zákona o černém obchodu není naplněna.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro zachování zákona podané generálním prokurátorem do tohoto rozhodnutí odvolacího soudu, zrušil tento rozsudek a vrátil věc krajskému soudu k novému projednání a rozhodnutí.
Z důvodů:
Výklad zákona č. 15/1947 Sb., o stíhání černého obchodu a podobných pletich, zastávaný v této věci odvolacím soudem