Input:

R 154/1951; Garance

č. 154/1951 Sb. rozh. obč.
K převzetí zabavených věcí, pro něž se nenašel kupec ani při opětovné dražbě, vymáhajícím věřitelem (§ 521 odst. 2 o. s. ř.), stačí prohlášení vymáhajícího věřitele směřující k převzetí a učiněné do 15 dnů po dražbě; skutečného převzetí věcí v této lhůtě není třeba.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 26. června 1951, 10 Ok 134/51.)
V exekuci na movité věci nenašel se pro dražené věci kupec ani při opětovné dražbě. Vymáhající věřitel požádal na to exekuční soud podáním, učiněným v 15denní lhůtě po dražbě, o určení doby, kdy by mohl věci převzít.
Okresní soud ve Vítkově exekuci zrušil a vymáhajícímu věřiteli sdělil, že převzetí již není možné, ježto mezitím uplynula už 15denní lhůta stanovená k převzetí § 521 o. s. ř. a zástavní právo zaniklo.
Krajský soud ke stížnosti vymáhajícího věřitele usnesení soudu prvé stolice zrušil a uložil mu, aby o věci dále jednal a znovu rozhodl.
Z odůvodnění:
Prvý soud má za to, že pro zachování zástavního práva je třeba, aby věřitel věci skutečně v 15denní lhůtě převzal. Jde o výklad ustanovení § 521 o. s. ř. Podle tohoto ustanovení, nařídí soud opětovnou dražbu,