Input:

R 151/1950; Garance

č. 151/1950 Sb. rozh. obč.
Vojenský gážista ve výslužbě zaměstnaný činností, jež zakládá pojistnou povinnost podle § 2 odst. 1 písm. a) a § 3 zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, je ode dne vstupu do tohoto zaměstnání vyňat z vojenské nemocenské péče podle zák. č. 236/1948 Sb. a podléhá pojistné povinnosti podle zákona o národním pojištění.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 5. prosince 1949, Rp 23/49.)
Okresní soud v Písku nevyhověl stížnosti do výměru okresní národní pojišťovny v Písku, jímž bylo předepsáno dodatečně pojistné za vojenského gážistu ve výslužbě. V odůvodnění usnesení uznal, že vojenský gážista ve výslužbě podléhá pojištění podle zákona č. 99/1948 Sb., vznikajícímu ze zákona, vstupem do zaměstnání (§ 12); podle § 2 zákona č. 236/1948 Sb., o vojenské nemocenské péči, podléhají poživatelé odpočivných platů tomuto zákonu jen tehdy, nejsou-li pojištěni podle zákona o národním pojištění. Ze zásady, že zákon má sloužit pracujícím, vyvodil