Input:

č. 15/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 15/1954 Sb. rozh. tr.
Dobu dočasné ztráty občanských práv uvedených v § 44 odst. 2 tr. zák. nelze zkrátit pod hranici uvedenou v § 44 odst. 3 tr. zák.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 21. listopadu 1953,1 Tz 96/53.)
Lidový soud trestní v Praze uznal obviněného vinným trestným činem nepřátelského jednání proti republice podle § 129 tr. zák. a odsoudil jej k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců a vyslovil podle § 43 tr. zák. ztrátu čestných práv občanských, při čemž dočasnou ztrátu občanských práv uvedených v § 44 odst. 2 tr. zák. stanovil na jeden rok. Rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem a vyslovil u obviněného ztrátu občanských práv uvedených v § 44 odst. 2 tr. zák. na tři roky.
Z odůvodnění: