Input:

R 140/1951; Garance

č. 140/1951 Sb. rozh. obč.
K promlčení nároku na dávky z národního pojištění nelze přihlížet z úřední povinnosti.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 15. května 1951, Cpo VII 287/51.)
Krajský soud v Ústí n. L. zamítl návrh na přiznání invalidního důchodu proto, že navrhovatelka uplatnila nárok na důchod v promlčecí lhůtě a že tudíž její nárok na důchod je promlčen.
Nejvyšší soud vyhověl odvolání navrhovatelky, napadený rozsudek zrušil a vrátil věc prvému soudu k dalšímu jednání a novému rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Navrhovatelka právem vytýká, že k promlčení neměl prvý soud přihlížet, ježto nebylo Ústřední národní pojišťovnou uplatněno. K promlčení nelze přihlížet z úřední moci. Ústřední národní pojišťovna nemusí uplatňovat námitku promlčení tam, kde by se zřetelem na okolnosti případu mohla být spatřována v uplatnění této námitky přílišná