Input:

č. 14/1959 Sb. rozh. tr., Garance

č. 14/1959 Sb. rozh. tr.
Místo, kam se obžalovaný vyhošťuje neurčuje soud, nýbrž určení místa vyhoštění je věcí provedení výkonu tohoto trestu, který provádějí orgány mnisterstva vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z ,19. prosince 1958, 1 Tz 300/58.)
Obžalovaný, který nebyl československým občanem, při odchodu z NSR vnikl na území republiky v úmyslu dostat se k příbuzným v NDR.
Lidový soud v Aši uznal obžalovaného vinným trestným činem vniknutí na území republiky podle § 95a tr. zák. a odsoudil ho k trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců nepodmíněně. Podle § 52 tr. zák. byl vysloven vedlejší trest vyhoštění obžalovaného, a to do NSR.
Krajský soud v Karlových Varech k odvolání okresního prokurátora zrušil výrok o trestu rozsudku lidového soudu a obžalovanému uložil trest odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku. Podle § 52 tr. zák. vyslovil vedlejší trest vyhoštění obžalovaného do NSR.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil tu část výroku rozsudku krajského soudu o trestu podle § 52 tr. zák., jíž bylo stanoveno vyhoštění „do Německé spolkové rebubliky“.
Z odůvodnění:
Krajský soud vyslovil vedlejší trest vyhoštění a přitom uvedl místo, kam obžalovaný má být vyhoštěn. Tímto výrokem, k němuž si krajský soud ani nezjišťoval podklad, by pak byly vázány orgány provádějící vyhoštění.
Podle ustanovení § 52 tr.