Input:

č. 119/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 119/1957 Sb. rozh. obč.
K prokázání nezbytné potřeby ubytovat zaměstnance podniku ve smyslu § 1 písm. a) nař. č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi, stačí, že pronajimatel označí uchazeče zapsaného do pořadníku (§§ 11, 12 zák. č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty).
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 12. února 1957, 3 Co 46/57.)
Lidový soud v Milevsku přivolil na návrh pronajimatele národního podniku k výpovědi nájemce z bytu z důvodu § 1 písm. a) nař. č. 179/1950 Sb. Lidový soud došel k závěru, že jde o byt zřízený při podniku, jakož i že jde o byt určený pro zaměstnance pronajimatele. Zjistil dále, že nájemce není zaměstnancem pronajimatelovým. Další podmínku uvedeného zákonného ustanovení, t. j. nezbytnou potřebu pro zaměstnance pronajimatele, odůvodnil lidový soud tím, že pronajimatel bytu nájemcova nutně potřebuje pro své zaměstnance, aby mohl získat odborné síly odjinud a mohl tak lépe plnit své úkoly.
Nájemce vytýká v odvolání, že pronajimatel neoznačil žádnou určitou osobu, pro niž pronajimatel jeho bytu potřebuje, aby tak bylo možno zjistit nezbytnou potřebu požadovanou při uplatněném výpovědním důvodu.
Krajský soud rozsudek lidového soudu v Milevsku potvrdil.
Odůvodnění:
Pří velkém závodě jako je podnik