Input:

R 115/1951; Garance

č. 115/1951 Sb. rozh. obč.
Horník, který byl pro svůj zdravotní stav nucen opustit zaměstnání pod zemí a nemůže vykonávat jiné zaměstnání pod zemí, přiměřené dosavadnímu povolání, má nárok na invalidní důchod, i když nyní pracuje jako zemědělec.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 5. července 1950, Cpo I 560/50.)
Krajský soud v Ostravě přiznal žalobci nárok na invalidní důchod od 26. dubna 1949. Změnil tak výměr Ústřední národní pojišťovny, kterým nebyl žalobci přiznán nárok na invalidní důchod, protože pracuje a vydělává jako samostatný zemědělec.
Nejvyšší soud nevyhověl odvolání Ústřední národní pojišťovny.
Z důvodů:
Již první soud zjistil, že žalobce je neschopen vykonávat povolání horníka, neboť trpí pokročilým onemocněním plic a dýchacích cest a neurasthenií. Tyto choroby jej činí neschopným výkonu i jiné práce přiměřené jeho dřívějšímu zaměstnání pod zemí. Na podkladě tohoto zjištění dospěl i odvolací soud k názoru, že žalobce, který pracoval jako havíř od roku 1925 do roku 1945, je invalidní podle § 139 odst. 3 zákona