Input:

R 104/1949 (tr.); Garance

č. 104/1949 Sb. rozh. tr.
Jestliže autor odevzdal závadný článek tiskaři, aby jej vytiskl, a tento jej opravil, určil písmo a odevzdal sazeči, jde u autora i u tiskaře o pokus podle § 8 tr. z., nikoliv pouze o přípravné jednání.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze 6. května 1949, To II 172/49.)
Obžalovaný A. napsal dva články, v nichž převracováním skutečných příběhů hleděl zlehčit úřední nařízení a popudit jiné k nenávisti ke státním úřadům, a předal rukopisy článků tiskaři – obžalovanému B., aby je v časopise vytiskl. Tento za tím účelem články upravil, určil písmo a odevzdal rukopisy sazeči k provedení sazby. K dokonání činu nedošla z důvodů § 8 tr. z.
Okresní soud v Hradci Králové uznal autora článků i tiskaře vinnými nedokonaným přečinem pobuřování podle §§ 8, 300 tr. z.
Krajský soud k námitce, že nešlo ještě o trestný pokus, ale pouze o beztrestné přípravné jednání, protože ještě