Input:

R 99/1949 (tr.); Garance

č. 99/1949 Sb. rozh. tr.
Dohovorenie páchateľov, že odídu za hranice a ponúknu tam svoje služby organizácii, ktorá je v službách mocenských síl, usilujúcich zničiť ľudovodemokratické zriadenie republiky, naplňuje skutkovú podstatu zločinu velezrady podľa § 1, ods. 2 zák. č. 231/1948 Sb.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 9. júna 1949, To 18/49.)
Štátny súd uznal obžalovaných A., B. a C. vinnými zločinom velezrady podľa § 1, ods. 2 zák. č. 231/1948 Sb., ktorý spáchali tým, že spolčiac sa, odišli do zahraničia preto, aby tam naviazali stytky s takými organizáciami, ktorých činnosť je zameraná proti ľudovodemokratickému zriadeniu ČSR.
Najvyšší súd zamietol odvolanie obžalovaných.
Z dôvodov:
Obžalovaní súhlasne udali, že sa koncom októbra 1948 dohovorili, že spoločne odídu do cudziny. Obžalovaný A. udal, že on vtedy bol rozhodnutý odísť do cudziny, buď do Rakúska alebo Nemecka, a tam dať sa k dispozícii americkým vojenským úradom. Obžalovaný B. udal, že im obžalovaný C. pri tej príležitosti navrhoval, aby odišli do cudzineckej légie, a on, t. j. obžalovaný B., s tým súhlasil a bol rozhodnutý do cudzineckej légie odísť, hoci si uvedomoval, že je to trestné. Obžalovaný C. doznal, že už vtedy bol rozhodnutý odísť do cudziny do služieb cudzineckej légie.
Z tej skutočnosti, že se obžalovaní po prechode do Rakúska prihlásili a svoju službu ponúkli americkým vojenským úradom, možno právom uzatvárať na to, že, hoci hovorili o cudzineckej légii, v skutočnosti mysleli americké vojenské útvary.
Z týchto obžalovanými doznaných