Input:

R 98/1949 (tr.); Garance

č. 98/1949 Sb. rozh. tr.
Ustanovení § 51, odst. 2 tr. ř. se nelze dovolávat k založení místní příslušnosti jiného soudu pro předstižení, bylo-li trestní řízení vedené proti témuž obžalovanému u tohoto soudu již skončeno v prvé stolici.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 2. června 1949, Nd I 439/49.)
Nejvyšší soud rozhodl v záporném sporu o příslušnost mezi okresním soudem v ústí n. Orl. a okresním soudem v Olomouci, že je příslušný okresní soud v ústí n. OrL
Z důvodů:
Dne 18. ledna 1949 došlo okresnímu soudu v Ústí nad Orl. trestní oznámení pro zločin krádeže podle §§ 171, 173, 174 II, písm. a), c) tr. z., spáchaný obžalovaným v noci na den 21. prosince 1948 v ústí ň. Orl. K návrhu okresní