Input:

R 97/1950; Garance

č. 97/1950 Sb. rozh. obč.
So zreteľom na to, že výdavky na detskú výbavičku a kočiarik vznikajú ako mimoriadny výdavok, má otec na ne prispieť primeranou sumou okrem súm platených ako pravidelné mesačné výživné, najmä ak toto je nízke v pomere k cenovej úrovni.
Detský kočiarik nemožno dnes pokladať za luxus.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach z 18. októbra 1949, Co II 528/49.)
Okresný súd v Sečovciach odsúdil otca platiť na výživu dieťaťa 250 Kčs mesačne od narodenia dieťaťa. Zamietnutie žaloby o trovy výbavičky atď. odôvodnil tým, že nárok nebol konkretizovaný, žalovaný otec je železničiar s platom 2000 Kčs mesačne, slobodný, ináč nikoho neživí. Matka dieťaťa je nemajetná, stará sa o dieťa a o domácnosť.
Krajský súd zvýšil výživné na 300 Kčs a odsúdil žalovaného otca platiť určitú sumu na výdavky detskej výbavy a kočiarika.
Z dôvodov:
Zisťuje sa, že žalobníčka vydala na