Input:

96/1947 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek Garance

č. 96/1947 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. května 1947,
kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 2, § 2, § 3, § 4, odst. 2 a § 5, odst. 1 zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek:
§ 1
Lhůty podle § 1, odst. 2, § 2, § 4, odst. 2 a § 5, odst. 1 zák. č. 125/1946 Sb. počínají dnem 12. června 1946 a