Input:

R 95/1953; Garance

č. 95/1953 Sb. rozh. obč.
Skončila-li ochranná výchova dosažením zletilosti chovance a ten byl z výchovny dorostu již propuštěn, nemůže soud vyslovit prodloužení ochranné výchovy (§21 odst. 3 zákona č. 69/1952 Sb., o sociálně právní ochraně mládeže).
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 10. dubna 1953, Cz 101/53.)
Lidový soud v Hustopečích prodloužil usnesením ze 17. ledna 1953 u bývalého chovance v době, kdy chovanec byl už zletilý, ochrannou výchovu na dobu, pokud to bude vyžadovat jeho zájem, nejdéle však do jeho 21. roku. Své rozhodnutí odůvodnil ustanovením § 21 zákona č. 69/1952 Sb., o sociálně právní ochraně mládeže, s tím, že pokračování v ochranné výchově je v přímém zájmu chovance.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané podle § 210 o. s. ř., že usnesením lidového soudu byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Podle § 21 odst. 3 zákona č. 69/1952 Sb., o sociálně právní ochraně mládeže, může soud, vyžaduje-li to zájem chovance, prodloužit ochrannou