Input:

R 93/1953; Garance

č. 93/1953 Sb. rozh. obč.
Řízení o rozvod rakouských státních občanů, i když poslední jejich společné bydliště bylo v Československu, patří do pravomoci československých soudů jen tehdy, má-li manžel (muž) řádné bydliště v Československu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze dne 16. ledna 1953, 9 Ok 428/52.)
Okresní soud ve Znojmě odmítl návrh manželky na rozvod manželství. V odůvodnění uvedl, že věc nepatří do pravomoci československých soudů, ježto rozhodnutí by nemohlo být podle § 72 rak. jur. normy v Rakousku uznáno, když odpůrce nemá řádné bydliště v Československu, nýbrž v Rakousku [§ 57 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a § 612 o. s. ř.]
Krajský soud nevyhověl stížnosti navrhovatelky.
Z odůvodnění:
Okresní soud odmítl návrh na rozvod manželství s odůvodněním, že věc nepatří do pravomoci československých soudů, ježto oba účastníci jsou občany Rakouské republiky a manžel nebydlí na území republiky československé. Přitom se soud odvolal na ustanovení §76 odst. 2 rak. jur. normy, podle něhož může být v Rakousku uznáno rozhodnutí československého soudu toliko v případě, že manžel (muž) má řádné