Input:

R 93/1949 (tr.); Garance

č. 93/1949 Sb. rozh. tr.
Okolnost, že předchozí trest byl pachateli prominut amnestií s účinky podle § 1 zákona o podmíněném odsouzení, č. 562/1919 Sb., nebrání soudu, aby k němu přihlédl při zkoumání předpokladů § 1 uved. zák.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 11. května 1949, Zm II25/49.)
Býv. krajský soud v Novém Jičíně uznal dne 10. prosince 1948 obžalovaného vinným přečinem proti bezpečnosti života podle § 335 tr. z. spáchaným tím, že jako řidič nákladního automobilu rychlou a neopatrnou iízdou zavinil smrt cyklistky, kterou předjížděl, a uložil mu nepodmíněný trest.
Nejvyšší soud zamítl odvolání obžalovaného do výroku o nepodmíněném odsouzení.
Z důvodů:
Nalézací soud odepřel obžalovanému podmíněný odklad výkonu trestu jednak proto, že šlo o zvlášť hrubou neopatrnost a nedbalost obžalovaného, jednak proto, že obžalovaný byl dne 13. května 1948, tedy nepříliš dlouhou dobu před souzeným případem, pro automobilový přestupek odsouzen podmíněně k trestu jednoho týdne vězení. Odvolání namítá, že nalézací soud neprávem přihlížel k tomuto předchozímu odsouzení obžalovaného, ježto uvedený trest byj mu amnestován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 19. června 1948, takže nutno obžalovaného pokládat za netrestaného.
Námitka neobstojí. Okolnost, že byl pachateli prominut předchozí trest amnestií s účinky podle § 1 zákona o podmíněném odsouzení, nebrání soudu, aby k němu přihlédl při zkoumání předpokladů § 1 tohoto zákona, t. j. zda je zapotřebí výkonu trestu. Nejde tudíž o první a ojedinělé vybočení z povinností,