Input:

R 92/1950 (tr.); Garance

č. 92/1950 Sb. rozh. tr.
Předpis § 8 odst. 1 zák. č. 31/1929 Sb. je předpisem velícím.
Je porušením zákona, nezachová-li soud při stanovení délky náhradního trestu na svobodě za nedobytný trest peněžitý zásady stanovené tímto předpisem.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 3. prosince 1949, Tz 133/49.)
Okresní soud v Jeseníku uznal obžalovaného vinným přečinem podle § 26 písm. b) dekr. č. 5/1945 Sb. a uložil mu vedle trestu na svobodě (vězení) peněžitý trest ve výši 20.000 Kčs, za nějž v případě nedobytnosti má nastoupit náhradní trest na svobodě 14 dnů vězení.
Rozsudkem krajského soudu v Olomouci zůstal výrok o peněžitém trestu a o náhradním trestu na svobodě nezměněn.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro zachování zákona podané generálním prokurátorem, zrušil výrok o náhradním trestu na svobodě a vyměřil obžalovanému za peněžitý trest 20.000 Kčs pro případ jeho nedobytnosti náhradní trest vězení v trvání šesti týdnů.
Z důvodů:
Podle § 8 odst. 1 zák. č. 31/1929 Sb. ve znění zák. č. 88/1948 Sb.