Input:

92/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady, platné do 31.7.1954 Archiv

č. 92/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady, platné do 31.7.1954
[zrušeno č. 36/1953 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. dubna 1948,
jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1947, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 36a zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb., na ochranu republiky, ve znění § 5 zákona ze dne 13. května 1936, č. 130 Sb.:
Čl. I.
Ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady, se mění a zní:
㤠1.
Rozhodovati o vojenské zradě (§ 6 zákona na ochranu republiky) a o nepřekažení nebo neoznámení vojenské zrady (§ 12 zákona na ochranu republiky) náleží:
krajskému soudu trestnímu v Praze i pro obvody krajských soudů v Liberci, České Lípě, Litoměřicích, Mostě a Táboře,
krajskému soudu v Plzni i pro obvody