Input:

R 91/1950 (tr.); Garance

č. 91/1950 Sb. rozh. tr.
Je porušením zákona, nevyměří-li soud za prečin porušení povinností národního správce podle § 26 písm. b) dekr. č. 5/1945 Sb. vedle trestu na svobodě též trest peněžitý.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 3. prosince 1949, Tz I 34/49.)
Okresní soud v Dobrušce uznal obžalovaného vinným přečinem podle § 26 písm. b) dekr. č. 5/1945 Sb. a uložil mu přiměřený trest na svobodě (tuhé vězení), nikoliv však též trest peněžitý. Rozsudek nabyl ihned právní moci.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro zachování zákona podané generálním prokurátorem do tohoto rozsudku a uložil obžalovanému podle § 26 dekr. č. 5/1945 Sb. ještě i trest peněžitý, který se pro případ nedobytnosti mění podle § 8 odst. 1 až 3 zák. č. 31/1929 Sb. ve znění zákona č. 88/1948 Sb. v přiměřený náhradní trest tuhého vězení.
Z důvodů: