Input:

R 90/1953 (tr.); Garance

č. 90/1953 Sb. rozh. tr.
Skutková podstata trestného činu pobuřování podle § 81 odst. 1 tr. zák. nevyžaduje, aby byly pobuřovány nejméně dvě osoby současně a aby pobuřující projevy byly obsahově zcela shodné. Stačí, staly-li se pobuřující projevy různého slovního znění postupně vůči nejméně dvěma osobám v krátkém časovém období.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brůě z 6. března 1953, To 1/53.)
Obviněný napsal několik dopisů různého znění, v nichž hanobil lidově demokratické státní zřízení, napadal a skresloval veřejné zásobování, znárodnění dolů a klíčového průmyslu, veřejná opatření v oboru tělovýchovy a finanční a mzdovou politiku vlády. Tyto dopisy poslal postupně několika svým známým bydlícím na různých místech. Okresní prokurátor jej žaloval pro trestný čin pobuřování podle § 81 odst. 1 tr. zák.
Lidový soud trestní v Brně uznal obviněného vinným trestným činem nepřátelského jednání proti republice podle § 129 tr. zák. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že skutková podstata trestného činu pobuřování podle § 81 odst. 1 tr. zák. nebyla jednáním obviněného naplněna, protože čin nebyl spáchán ani veřejně ani jím nebyly pobuřovány alespoň dvě osoby. Bylo totiž zjištěno, že obviněný posílal dopisy adresátům poštou v zalepených obálkách. Dopisy byly určeny jednotlivým adresátům a obviněný se mohl právem domnívat, že dopisy budou doručeny a uvedeny ve známost jen adresátům, jimž byly zaslány. I když obviněný v jednotlivých dopisech hanobil lidově demokratické státní zřízení, napadal a skresloval veřejné zásobování, znárodnění dolů a klíčového průmyslu, veřejná opatření v oboru tělovýchovy a finanční a mzdovou politiku vlády, nebyly dopisy ve stejném znění zaslány současně alespoň dvěma adresátům. Vzhledem k obsahu zabavených dopisů nebylo tedy