Input:

9/2024 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2024, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2024 Garance

č. 9/2024 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2024, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2024
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 9. ledna 2024
o vydání výměru MF č. 01/2024, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2024
Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o