Input:

9/1954 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb. o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků Garance

č. 9/1954 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb. o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. února 1954,
kterým se mění a doplňuje ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:
Čl. I.
Zákon č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků se mění a doplňuje takto:
Ustanovení § 7 odst. 2 zní:
„Vykonává-li zaměstnanec uvedený v odstavci 1 prvá věta službu v branné moci vyjma službu základní nebo náhradní, přísluší mu vedle nároku podle odstavce 1 po dobu vykonávání