Input:

R 9/1951 (tr.); Garance

č. 9/1951 Sb. rozh. tr.
K ukládání nápravného opatření.
(Rozhodnutí okresního soudu trestního v Brně z 6. listopadu 1950, T III 261/50.)
Obviněný automechanik národního podniku napadl při rozdělování poukazů na pracovní obleky mladšího spoludělníka a způsobil mu újmu, na zdraví (zhmoždění žeber spojené s třídenní pracovní nezpůsobilostí).
Okresní soud uznal obviněného vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 219 odst. 1 tr. zák. a uložil mu podle § 37 tr. zák. místo trestu odnětí svobody trest nápravného opatření na dobu jednoho měsíce s tím, že z odměny obviněného za práci připadne státu jedna desetina.
Z důvodů:
Při stanovení trestu nezjistil soud u obviněného přitěžujících okolností. Polehčujícím shledal, že obviněný se činu dopustil v silném rozrušení, před jeho spácháním vedl řádný život pracujícího člověka a k činu že se zcela doznal [§ 21 písm. b), f), h) tr. zák.].
S přihlédnutím k ostatním důležitým okolnostem pro stanovení výměry trestu (§ 19 tr. zák.) dospěl soud k názoru, že v daném případě by postačil trest odnětí svobody ne delší tří měsíců.
Pokud jde o možnost podmíněného odkladu výkonu trestu, zabýval se soud zjištěním, že se čin stal před shromážděním zaměstnanců v dílně národního podniku, že obviněný