Input:

9/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsané v Praze dne 4. července 1947 Garance

č. 9/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsané v Praze dne 4. července 1947
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 17. prosince 1948
o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce podepsané v Praze dne 4. července 1947.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce,