Input:

R 9/1949 (tr.); Garance

č. 9/1949 Sb. rozh. tr.
Určiti výši útrat právního zastoupení (§ 393, odst. 4 tr. ř.) náleží senátu okresního soudu, nikoli samosoudci.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 11. března 1949, To VI 6/49.)
Okresní soud v Blansku určil usnesením samosoudce výši útrat právního zastoupení soukromého žalobce.
Krajský soud zrušil toto usnesení z podnětu stížnosti soukromého žalobce a vrátil věc prvému soudu, aby znovu rozhodl o návrhu soukromého žalobce na určení útrat právního zastoupení.
Z důvodů:
Napadené usnesení bylo vydáno již za účinnosti zákona č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví. Podle ustanovení § 2, odst. 1 tohoto zákona vykonává okresní