Input:

9/1948 Sb., Vyhláška, kterou se činí další opatření podle § 2 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů Garance

č. 9/1948 Sb., Vyhláška, kterou se činí další opatření podle § 2 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů
VYHLÁŠKA
ministra techniky
ze dne 17. ledna 1948,
kterou se činí další opatření podle § 2 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů
(1. stavební novela).
Ministerstvo techniky vyhlašuje v dohodě s ministerstvem vnitra podle § 2 vl. nař. č. 109/1942 Sb.:
§ 1.
Z účinnosti § 1 vl. nař. č. 109/1942 Sb. se vyjímají tyto další obce:
a) v zemi České: Nový Bydžov,