Input:

R 88/1953; Garance

č. 88/1953 Sb. rozh. obč.
Jako předběžné opatření nelze zásadně volit takové prostředky, jimiž by se předbíhalo výkonu rozhodnutí ve věci.
Nemůže proto soud nařídit v řízení o přivolení k výpovědi předběžné opatření vyklizením.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 10. prosince 1952, 21 Ok 319/52.)
Okresní soud civilní v Praze nařídil v řízení o přivolení a k výpovědi předběžné opatření vyklizením bytu nájemcova do 3 dnů po zajištění náhradního bytu. Rozhodnutí odůvodnil tím, že vzhledem k nouzovému a nedostatečnému ubytování pronajimatelů ve sklepním bytě je nutno, aby ještě před rozhodnutím byly upraveny bytové poměry účastníků.
Krajský soud ke stížnosti nájemce změnil usnesení soudu prvé stolice tak, že návrh pronajimatelů na předběžné opatření vyklizením nájemcova bytu zamítl.
Z odůvodnění:
Soud první stolice založil své rozhodnutí na úvaze, že je třeba, aby ještě před rozhodnutím byly upraveny bytové poměry účastníků. Tu je nutno odpovědět na otázku, zda tohoto zákonného důvodu, obsaženého v ustanovení § 219 o. s. ř., možno užít v řízení o přivolení k výpovědi. Stěžovateli je přisvědčit, že vyklizením podle předběžného opatření odpadá předmět vlastního řízení. Mimo to, kdyby návrh na přivolení k