Input:

R 88/1951; Garance

č. 88/1951 Sb. rozh. obč.
Jednotlivé závody národního podniku nemají způsobilost k právům ani způsobilost být účastníkem řízení.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 31. října 1950, Co VII 10/50.)
Ve sporu vymáhajícího věřitele proti poddlužníku, závodu národního podniku, o zaplacení pohledávky zabavené a přikázané k vybrání, vyhověl krajský soud v Liberci žalobě rozsudkem pro zmeškání z 9. srpna 1950.
Nejvyšší soud zrušil k odvolání národního podniku rozsudek i řízení, jež mu předcházelo, počínajíc ustanovením prvního roku, pro zmatečnost, a uložil krajskému soudu, aby jednal a znovu rozhodl.
Z důvodů:
Proti rozsudku soudu prvé stolice podal odvolání národní podnik z důvodu zmatečnosti, poněvadž jako žalovaná strana byl v žalobě označen jeho závod, který nemá způsobilosti k právům ani způsobilost být stranou řízení (právní subjektivitu), a protože tím byla národnímu podniku odňata nezákonným postupem soudu možnost před ním jednat; žaloba i obsílka k prvnímu roku na den 9. srpna 1950, při němž byl vynesen rozsudek pro zmeškání, nebyly totiž doručeny národnímu podniku, nýbrž jeho závodu.
Odvolání je důvodné.
Jako žalovaná strana je v žalobě označen výslovně závod národního podniku a