Input:

R 88/1949 (tr.); Garance

č. 88/1949 Sb. rozh. tr.
Zásobovací referent MNV je veřejným úředníkem ve smyslu § 101, odst. 2 tr. z. Nezáleží na tom, že jako lidový orgán nebyl podroben úřednickému školení.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 21. dubna 1949, Zm II 59/49.)
Býv. krajský soud v Opavě uznal obžalovaného vinným zločinem zneužití úřední moci podle § 101 tr. z., který obžalovaný spáchal tím, že jako zásobovací referent MNV vydával obchodníkovi odběrné listy na větší množství potravin, než na jaké obchodník odevzdal ústřižky.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaného do tohoto rozsudku.
Z důvodů.:
Obžalovaný namítá, že jeho jednáním není naplněna skutková podstata zločinu zneužití úřední moci podle § 101 tr. z. ani po objektivní stránce, protože zásobovací referent, který byl jako lidový orgán pověřen, aby vedl zásobovací agendu, aniž měl potřebnou kvalifikaci a aniž byl podroben nějakému úřednickému školení, není obecním úředníkem, jakého má na mysli § 101 tr. z.
Námitce nelze přisvědčit. Veřejným úředníkem ve smyslu § 101, odst. 2 tr. z. je každý, komu byl udělen veřejný příkaz, aby obstarával práce vlády. Takovým veřejným příkazem je i pověření lidových orgánů, aby se v rámci veřejné správy vykonávané národními výbory staraly o zásobování a výživu obyvatelstva. Poněvadž stěžovatel byl v době spáchání souzeného činu jako zásobovací referent MNV