Input:

R 87/1949 (tr.); Garance

č. 87/1949 Sb. rozh. tr.
Při použití práva mimořádné záměny trestu podle § 55 tr. z. rozhoduje jen faktický stav, t. j. zda by výkonem delšího trestu vzešla nevinné rodině důležitá škoda na výživě; netřeba zkoumat, zda a jaké alimentační nároky má manželka vůči odsouzenému manželu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 7. dubna 1949, Zm I 1024/48.)
Býv. krajský soud v Chebu uznal obžalovaného vinným zločinem křivého obvinění a vyměřil mu trest s použitím mimořádného změňovacího práva podle § 55 tr. z.
Nejvyšší soud zamítl odvolání veřejného žalobce z výroku o výši trestu.
Z důvodů:
Veřejný žalobce napadá odvoláním výrok nalézacího soudu o použití práva mimořádné záměny trestu podle § 55 tr. z., při čemž poukazuje na to, že obžalovaný je bezdětný, a tvrdí, že podle ústavy 9. května nemá již manželka vůči manželu alimentační nároky, takže za tohoto stavu nelze v souzeném případě použít § 55 tr. z.
Tuto námitku lze